luni, 31 martie 2014

Utilizarea platformelor social media în consilierea elevilorSedinţa metodică a profesorilor consilieri şcolari de la C.J.R.A.E. Tulcea din data de 21.03.2014

Pentru început am definit platforma socială online:  aplicaţie din spaţiul virtual ce permite şi facilitează comunicarea (dialog şi feedback), interrelaţionarea (construirea de reţele de prieteni) şi validarea socială (statusul dobândit în urma reacţiei publicului la discursul individului)..
În ceea ce priveşte indicaţiile cât şi limitele folosirii mediului virtual în activitatea de specialitate am elaborat câteva criterii  de utilizare a platformelor online în consiliere.
Astfel , folosirea acestor instrumente este indicată:
-dacă folosirea lor are un impact mai mare decât metodele tradiţionale (de exemplu o revistă online va avea o accesibilitate mai mare decât una pe suport hârtie sau  un lectorat online cu părinţii pe un grup de lucru va oferi un timp de dezbatere şi participare de până la câteva zile în loc de o singură oră în format tradiţional);
-dacă prin intermediul lor avem acces la beneficiari care nu sunt în raza noastră de accesibilitate fizică;
-dacă nu există metode tradiţionale de abordare a unor solicitări (un elev vrea să îşi alcătuiască un CV european).
În selectarea platformelor care compun această interfaţă am folosit următoarele criterii:
-să fie gratuite, de uz public;
-să necesite cunoştinţe minime de utilizare;
-să permită lucrul în echipă şi interacţiunea/validarea socială;
-să poată fi articulate modular .
Exemple:
-blog (Blogger, WordPress);
-reţea de socializare (Facebook, Twitter, MySpace);
-forumuri (SoftPedia);
-servicii de voce pe internet (Skype);
-servicii financiare pe internet (PayPal, MoneyBookers);
-grupurile de lucru;
-sondajele / chestionarele online
În urma studierii modului în care şi alţi profesionişti au aplicat aceste instrumente în activitatea lor am selectat şi aplicaţii online potrivite dimensiunilor esenţiale ale activităţii de consiliere şcolară.
Dimensiuni ale activităţii de consiliere şcolară şi aplicaţii online potrivite:
1.informare – interfaţa online a cabinetului – o sursă credibilă de informaţii actualizate care interesează toţi beneficiarii (prezentarea şcolii, prezentarea cabinetului şi a specificului activităţii de consiliere, c.v. consilier, program, proiecte în curs sau desfăşurate, formular solicitare asistenţă psihopedagogică, legături către instituţii sau ong-uri colaboratoare,aplicaţiile prezentate mai jos);
2.îndrumare, documentare – blog sistematizat ca bibliotecă online – colecţie sistematizată de legături către materiale şi resurse educative;
3.orientare şcolară şi profesională – blog cu două secţiuni:
a). secţiunea admitere şi oferta educaţională şi b).secţiunea de prospectare a pieţei educaţionale şi profesionale (PLOTEUS, EURODESK, EURES,site-uri de angajatori, site-uri universităţi din domeniul şcolii);
4.asistenţă psihopedagogică – blog de asistenţă directă pe problematica specifică ariei curriculare în cazurile în care întâlnirea fizică dintre consilier şi beneficiar nu este posibilă (părinţi plecaţi la muncă în străinătate, elevi care efectuează stagii de studii sau mobilitate, beneficiari din localităţi nearondate) sau pe chestiuni de interes general care preocupă beneficiarii şi care pot genera discuţii online (topic – comentarii) pe care consilierul le poate modera.  
Deci instrumentul central al unei astfel de arhitecturi este, prin versatilitatea şi flexibilitatea sa, blogul. De aceea am recomandat ca “osatura” modulară a interfeţei să fie  o reţea de bloguri cu diferite funcţii:
-blog principal;
-de proiect;
-de voluntariat;
-de eveniment;
-revistă;
-resursă materiale.
Partea teoretică a fost dublată şi de o parte practică, realizată pe internet, în sala AEL a Colegiului Economic ,,Delta Dunării” Tulcea care a constat în:
-deschiderea unui cont GMAIL(intergratorul celorlalte servicii Google);
-deschiderea serviciului BLOGGER;
-crearea unui blog nou;
-realizare, etichetare si publicare postare;
-folosirea de linkuri pentru a introduce o imagine sau film şi a face legatura cu o pagina –internet;
-introducerea unui widget;
-realizarea unui chestionar;
-printscreen cu ecranul final trimis pe mail.


Profesor consilier şcolar Daniel Acsente, C.J.A.P.Tulcea
Profesor consilier şcolar Cătălina Ilie, Colegiul Economic ,,Delta Dunării” Tulcea